Salutacions del webmaster

És per nosaltres un veritable honor participar en aquest projecte.

Quan, fa alguns anys ja, vam conèixer a Fouad Borni, actualment president del Centre Cultural Islàmic “La Pau” de Tarragona, vam quedar veritablement sorpresos davant el seu caràcter obert, conciliador, dialogant, respectuós, cosmopolita … allunyat absolutament dels tòpics (més o menys interessats) amb els que ens presenten els mitjans de comunicació i altres grups a la comunitat islàmica i, per extensió, a tots i cadascun dels seus membres.img3

Per això, quan ens va proposar la creació d’aquesta web, vam acceptar encantats. I és que, és per nosaltres un veritable honor participar en aquest projecte que, sens dubte, pot marcar un abans i un després en la relació entre les diverses comunitats que convivim en aquest país.

Es para nosotros un verdadero honor participar en este proyecto.

Cuando, hace algunos años ya, conocimos a Fouad Borni, actualmente presidente del Centre Cultural Islàmic “La Pau” de Tarragona, quedamos verdaderamente asombrados ante su carácter abierto, conciliador, dialogante, respetuoso, cosmopolita… alejado absolutamente de los tópicos (más o menos interesados) con los que nos presentan los medios de comunicación y otros grupos a la comunidad islàmica y, por extensión, a todos y cada uno de sus miembros.

Por eso, cuando nos propuso la creación de la presente web, aceptamos encantados. Y es que, es para nosotros un verdadero honor participar en este proyecto que, sin duda, puede marcar un antes y un después en la relación entre las diversas comunidades que convivimos en este país.

Filed in: Uncategorized

Comments are closed.