Uncategorized

Benvinguts al Centre Cultural Islàmic “La Pau”

Fer efectiva la millor arma que tenen els pobles en aquestes difícils circumstàncies: La solidaritat.
Benvinguts al Centre Cultural Islàmic “La Pau”. una institució que neix amb la voluntat de servir, d’una banda a la comunitat islàmica dels barris de Ponent de la Ciutat de Tarragona i d’un altre a tots els veïns d’aquests barris, sense distinció de nacionalitat, religió, sexe, edat .. . etc.img

Perquè creiem que en aquests moments d’important crisi econòmica i social que afecta principalment a les classes populars, cal estrènyer llaços, tendir ponts, entre totes les comunitats que compartim l’espai vital i moltes de les dificultats amb què ens castiga la crisi, amb l’objectiu de fer efectiva la millor arma que tenen els pobles en aquestes difícils circumstàncies: la solidaritat.

Per aquest motiu us donem la benvinguda al Centre i a aquesta web (que, igual que el Centre està oberta a la participació de tots/es).

Hacer efectiva la mejor arma que tienen los pueblos en estas difíciles circunstancias: La solidaridad.

Bienvenidos al Centre Cultural Islàmic “La Pau”. una institución que nace con la voluntad de servir, por un lado a la comunidad islàmica de los barrios de Ponent de la Ciudad de Tarragona y de otro a todos los vecinos de estos barrios, sin distinción de nacionalidad, religión, sexo, edad…etc.

Porque creemos que en estos momentos de importante crisis económica y social que afecta principalmente a las clases populares, es necesario estrechar lazos, tender puentes, entre todas las comunidades que compartimos el espacio vital y muchas de las dificultades con las que nos castiga la crisis, con el objetivo de hacer efectiva la mejor arma que tienen los pueblos en estas difíciles circunstancias: La solidaridad.

Por todo ello, os damos la bienvenida al Centro y a esta web (que, igual que el Centro está abierta a la participación de todos/as).

Salutacions del webmaster

És per nosaltres un veritable honor participar en aquest projecte.

Quan, fa alguns anys ja, vam conèixer a Fouad Borni, actualment president del Centre Cultural Islàmic “La Pau” de Tarragona, vam quedar veritablement sorpresos davant el seu caràcter obert, conciliador, dialogant, respectuós, cosmopolita … allunyat absolutament dels tòpics (més o menys interessats) amb els que ens presenten els mitjans de comunicació i altres grups a la comunitat islàmica i, per extensió, a tots i cadascun dels seus membres.img3

Per això, quan ens va proposar la creació d’aquesta web, vam acceptar encantats. I és que, és per nosaltres un veritable honor participar en aquest projecte que, sens dubte, pot marcar un abans i un després en la relació entre les diverses comunitats que convivim en aquest país.

Es para nosotros un verdadero honor participar en este proyecto.

Cuando, hace algunos años ya, conocimos a Fouad Borni, actualmente presidente del Centre Cultural Islàmic “La Pau” de Tarragona, quedamos verdaderamente asombrados ante su carácter abierto, conciliador, dialogante, respetuoso, cosmopolita… alejado absolutamente de los tópicos (más o menos interesados) con los que nos presentan los medios de comunicación y otros grupos a la comunidad islàmica y, por extensión, a todos y cada uno de sus miembros.

Por eso, cuando nos propuso la creación de la presente web, aceptamos encantados. Y es que, es para nosotros un verdadero honor participar en este proyecto que, sin duda, puede marcar un antes y un después en la relación entre las diversas comunidades que convivimos en este país.